ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้กองทัพ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้กองทัพ
เงื่อนไข
รางวัล
รับได้ที่ ผู้กองรูน
สถานที่ ป้อม เดธ วอลเลย์
ขั้นตอน
  • ไปขนลังระเบิดจากพ่อค้าจอห์น มาให้ผู้กองรูน
  • นำลังระเบิด ลังแรก ไปส่งให้ผู้กองรูน
  • ไปขนลังระเบิด ลังที่สอง จากพ่อค้าจอห์น
  • นำลังระเบิด ลังที่สอง ไปส่งให้ผู้กองรูน
  • ไปขนลังระเบิดลังสุดท้าย จากพ่อค้าจอห์น
  • นำระเบิดลังสุดท้าย ไปส่งให้กับผู้กองรูน