<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ขอใบรับรองจากฟรอสต์ สายลมแห่งเหมันต์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
ขอใบรับรองจากฟรอสต์ สายลมแห่งเหมันต์
เงื่อนไข
รางวัล
รับได้ที่ ฟรอสต์ สายลมแห่งเหมันต์
สถานที่ เมจิกเชียน แคมพ์
ขั้นตอน
  • สร้างผลึกเวทย์แห่งน้ำจากสัตว์ปะหลาดธาตุน้ำโดยใช้ทักษะฝึกพลังเวทย์