ช่างเจียรไน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
  • อาชีพ = ช่างเจียรไน
  • รูปแบบสกิล = กดใช้
  • ผลของสกิล = ความสามารถในการผลิตอัญมณีในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้งาน โดยต้องมีอุปกรณ์และคู่มือการผลิต ในการผลิตแต่ละครั้ง
  • ต้องการอาชีพขั้นที่ 1 ที่จะมาสนับสนุน = -
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต = recipe, Modifier Item
  • ผลผลิตที่ได้
    • LV1 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =บลัดสโตน.gif บลัดสโตน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีเลือดลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลแดงคล้ายหยดเลือด
      • ไอเทมที่ได้ =ไพลิน.gif ไพลิน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีน้ำเงินใส
      • ไอเทมที่ได้ =ก้อนหิน.gif ก้อนหิน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่ง
        • วัตถุดิบ 1หินที่น่าสงสัย.gif หินที่น่าสงสัย : จำนวนที่ใช้ = 15
        • วัตถุดิบ 2อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV2 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไพฑูรย์.gif ไพฑูรย์ : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีน้ำผึ้ง
      • ไอเทมที่ได้ =ทัวร์มารีน.gif ทัวร์มารีน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีขุ่น
      • ไอเทมที่ได้ =สปิเนล.gif สปิเนล : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = หินสีแดงใสขนาดใหญ่
      • ไอเทมที่ได้ =ก้อนหิน.gif ก้อนหิน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่ง
        • วัตถุดิบ 1หินที่แปลกประหลาด.gif หินที่แปลกประหลาด : จำนวนที่ใช้ = 15
        • วัตถุดิบ 2อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV3 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =เพทาย.gif เพทาย : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีเทาขุ่น
      • ไอเทมที่ได้ =อเมทริน.gif อเมทริน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีม่วงปนเหลือง
      • ไอเทมที่ได้ =มุกดาหาร.gif มุกดาหาร : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินรูปวงกลมมีสีขาวบริสุทธิ์
      • ไอเทมที่ได้ =ก้อนหิน.gif ก้อนหิน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่ง
        • วัตถุดิบ 1หินพิศวง.gif หินพิศวง : จำนวนที่ใช้ = 15
        • วัตถุดิบ 2อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV4 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =หยก.gif หยก : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีเขียวขุ่นเนื้อละเอียด
      • ไอเทมที่ได้ =เขี้ยวหนุมาน.gif เขี้ยวหนุมาน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีใส
      • ไอเทมที่ได้ =มรกต.gif มรกต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = หินสีเขียวใส
      • ไอเทมที่ได้ =ก้อนหิน.gif ก้อนหิน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่ง
        • วัตถุดิบ 1หินลึกลับ.gif หินลึกลับ : จำนวนที่ใช้ = 15
        • วัตถุดิบ 2อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV5 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =เพชรสีฟ้า.gif เพชรสีฟ้า : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีฟ้าสดใส
      • ไอเทมที่ได้ =เพชรสีชมพู.gif เพชรสีชมพู : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีชมพูสวยงามน่ารัก
      • ไอเทมที่ได้ =เพชรสีใส.gif เพชรสีใส : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีใสสวยงาม
      • ไอเทมที่ได้ =ก้อนหิน.gif ก้อนหิน : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่ง
        • วัตถุดิบ 1หินประหลาดที่เปล่งประกาย.gif หินประหลาดที่เปล่งประกาย : จำนวนที่ใช้ = 15
        • วัตถุดิบ 2อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV6 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:บลัดสโตน8 กะรัต.gif บลัดสโตน8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีเลือดลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลแดงคล้ายหยดเลือด
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนบลัดสโตน.gif คู่มือการเจียระไนบลัดสโตน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2บลัดสโตน.gif บลัดสโตน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:ไพลิน8 กะรัต.gif ไพลิน8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีน้ำเงินใส
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนไพลิน.gif คู่มือการเจียระไนไพลิน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไพลิน.gif ไพลิน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV7 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:ไพฑูรย์8 กะรัต.gif ไพฑูรย์8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีน้ำผึ้ง
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนไพฑูรย์.gif คู่มือการเจียระไนไพฑูรย์ : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไพฑูรย์.gif ไพฑูรย์ : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:ทัวร์มารีน8 กะรัต.gif ทัวร์มารีน8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีขุ่น
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนทัวร์มารีน.gif คู่มือการเจียระไนทัวร์มารีน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ทัวร์มารีน.gif ทัวร์มารีน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:สปิเนล8 กะรัต.gif สปิเนล8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = หินสีแดงใสขนาดใหญ่
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนสปิเนล.gif คู่มือการเจียระไนสปิเนล : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2สปิเนล.gif สปิเนล : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV8 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เพทาย8 กะรัต.gif เพทาย8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีเทาขุ่น
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเพทาย.gif คู่มือการเจียระไนเพทาย : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2เพทาย.gif เพทาย : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:อเมทริน8 กะรัต.gif อเมทริน8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีม่วงปนเหลือง
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนอเมทริน.gif คู่มือการเจียระไนอเมทริน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2อเมทริน.gif อเมทริน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:มุกดาหาร8 กะรัต.gif มุกดาหาร8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินรูปวงกลมมีสีขาวบริสุทธิ์
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนมุกดาหาร.gif คู่มือการเจียระไนมุกดาหาร : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2มุกดาหาร.gif มุกดาหาร : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV9 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:หยก8 กะรัต.gif หยก8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีเขียวขุ่นเนื้อละเอียด
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนหยก.gif คู่มือการเจียระไนหยก : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2หยก.gif หยก : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เขี้ยวหนุมาน8 กรัต.gif เขี้ยวหนุมาน8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีใส
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเขี้ยวหนุมาน.gif คู่มือการเจียระไนเขี้ยวหนุมาน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2เขี้ยวหนุมาน.gif เขี้ยวหนุมาน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:มรกต8 กะรัต.gif มรกต8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = หินสีเขียวใส
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนมรกต.gif คู่มือการเจียระไนมรกต : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2มรกต.gif มรกต : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV10 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เพชรสีฟ้า8 กะรัต.gif เพชรสีฟ้า8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีฟ้าสดใส
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเพชรสีฟ้า.gif คู่มือการเจียระไนเพชรสีฟ้า : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2เพชรสีฟ้า.gif เพชรสีฟ้า : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เพชรสีใส8 กะรัต.gif เพชรสีใส8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีใสสวยงาม
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเพชรสีใส.gif คู่มือการเจียระไนเพชรสีใส : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2เพชรสีใส.gif เพชรสีใส : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เพชรสีชมพู8 กะรัต.gif เพชรสีชมพู8 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีชมพูสวยงามน่ารัก
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเพชรสีชมพู.gif คู่มือการเจียระไนเพชรสีชมพู : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2เพชรสีชมพู.gif เพชรสีชมพู : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV11 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:บลัดสโตน16 กะรัต.gif บลัดสโตน16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีเลือดลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลแดงคล้ายหยดเลือด
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนบลัดสโตน.gif คู่มือการเจียระไนบลัดสโตน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:บลัดสโตน 8 กะรัต.gif บลัดสโตน 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:ไพลิน16 กะรัต.gif ไพลิน16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีน้ำเงินใส
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนไพลิน.gif คู่มือการเจียระไนไพลิน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:ไพลิน 8 กะรัต.gif ไพลิน 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV12 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:ไพฑูรย์16 กะรัต.gif ไพฑูรย์16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีน้ำผึ้ง
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนไพฑูรย์.gif คู่มือการเจียระไนไพฑูรย์ : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:ไพฑูรย์ 8 กะรัต.gif ไพฑูรย์ 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:ทัวร์มารีน16 กะรัต.gif ทัวร์มารีน16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีขุ่น
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนทัวร์มารีน.gif คู่มือการเจียระไนทัวร์มารีน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:ทัวร์มารีน 8 กะรัต.gif ทัวร์มารีน 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:สปิเนล16 กะรัต.gif สปิเนล16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = หินสีแดงใสขนาดใหญ่
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนสปิเนล.gif คู่มือการเจียระไนสปิเนล : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:สปิเนล 8 กะรัต.gif สปิเนล 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV13 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เพทาย16 กะรัต.gif เพทาย16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีเทาขุ่น
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเพทาย.gif คู่มือการเจียระไนเพทาย : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:เพทาย 8 กะรัต.gif เพทาย 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:อเมทริน16 กะรัต.gif อเมทริน16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีม่วงปนเหลือง
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนอเมทริน.gif คู่มือการเจียระไนอเมทริน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:อเมทริน 8 กะรัต.gif อเมทริน 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:มุกดาหาร16 กะรัต.gif มุกดาหาร16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินรูปวงกลมมีสีขาวบริสุทธิ์
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนมุกดาหาร.gif คู่มือการเจียระไนมุกดาหาร : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:มุกดาหาร 8 กะรัต.gif มุกดาหาร 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV14 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:หยก16 กะรัต.gif หยก16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินที่มีสีเขียวขุ่นเนื้อละเอียด
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนหยก.gif คู่มือการเจียระไนหยก : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:หยก 8 กะรัต.gif หยก 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เขี้ยวหนุมาน16 กะรัต.gif เขี้ยวหนุมาน16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = เป็นหินสีใส
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเขี้ยวหนุมาน.gif คู่มือการเจียระไนเขี้ยวหนุมาน : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:เขี้ยวหนุมาน 8 กะรัต.gif เขี้ยวหนุมาน 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:มรกต16 กะรัต.gif มรกต16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = หินสีเขียวใส
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนมรกต.gif คู่มือการเจียระไนมรกต : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:มรกต 8 กะรัต.gif มรกต 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV15 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เพชรสีฟ้า16 กะรัต.gif เพชรสีฟ้า16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีฟ้าสดใส
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเพชรสีฟ้า.gif คู่มือการเจียระไนเพชรสีฟ้า : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:เพชรสีฟ้า 8 กะรัต.gif เพชรสีฟ้า 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เพชรสีใส16 กะรัต.gif เพชรสีใส16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีใสสวยงาม
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเพชรสีใส.gif คู่มือการเจียระไนเพชรสีใส : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:เพชรสีใส 8 กะรัต.gif เพชรสีใส 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • LV16 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
      • ไอเทมที่ได้ =ไฟล์:เพชรสีชมพู16 กะรัต.gif เพชรสีชมพู16 กะรัต : โอกาสได้ของ =  ??? %
      • รายละเอียด = ก้อนเพชรที่มีสีชมพูสวยงามน่ารัก
        • วัตถุดิบ 1คู่มือการเจียระไนเพชรสีชมพู.gif คู่มือการเจียระไนเพชรสีชมพู : จำนวนที่ใช้ = 1
        • วัตถุดิบ 2ไฟล์:เพชรสีชมพู 8 กะรัต.gif เพชรสีชมพู 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
        • วัตถุดิบ 3อุปกรณ์ช่างเจียระไน.gif อุปกรณ์ช่างเจียระไน : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
  • จำนวนของที่ใช้ผสมเพื่อเลื่อนระดับ
    • ขั้น1 =
    • ขั้น2 =
    • ขั้น3 =
    • ขั้น4 =
    • ขั้น5 =
  1. s
  2. d
  • item อื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วมีขายในร้าน