ทักษะของตัวละคร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
คู่มือการเล่นเบื้องต้น

ทักษะของตัวละคร

 • เกมอสุราจะแบ่งทักษะออกเป็น 3 ระดับ และใช้เหรียญเพื่อเรียนทักษะต่างชนิดกัน
  • เหรียญทองธรรมดา
   • ใช้เรียนทักษะของคาเดท
   • จำนวนเหรียญสูงสุดที่ได้รับ 20 เหรียญ
   • จะได้รับเหรียญเมื่อระดับ 2 - 21 ระดับละ 1 เหรียญ
  • เหรียญทองขั้น 1
   • ใช้เรียนทักษะของคลาส 1 และอาชีพทหาร
   • จำนวนเหรียญสูงสุดที่ได้รับ 40 เหรียญ
   • จะได้รับเหรียญเมื่อระดับ 21 ทันที 4 เหรียญและเมื่อระดับ 22 - 39 ระดับละ 2 เหรียญ
  • เหรียญทองขั้น 2 ใช้เรียนทักษะของอาชีพคลาส 211
   • ใช้เรียนทักษะของคลาส 2357
   • จำนวนเหรียญสูงสุดที่ได้รับ 40 เหรียญ
   • จะได้รับเหรียญเมื่อระดับ 41 ทันที 4 เหรียญและเมื่อระดับ 42 - 59 ระดับละ 2 เหรียญ