ท้าวจตุรกร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ท้าวจตุรกร
ท้าวจตุรกร.gif Lv : 96 HP : 5000000 Atk : 2000~3000 MAtk : 2000~2500
Def : 120 Def% : 20 MDef : 30 MDef% : 30
Atk Range : 4 Hit : 370 Flee : 300 Move : 15
EXP : 35643 Atk Element : ปกติ/normal Def Element : ธาตุมืด/dark
Race : ปิศาจ/demon Item Drop :
 N/A
แผนที่ แผนที่ :
 N/A,