น้ำแอปเปิ้ล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ประเภท : ไอเทมทั่วไป(general)/ไอเทมใช้งาน(usable) น้ำแอปเปิ้ล
น้ำแอปเปิ้ล.gif ราคา : 10 บิลล่า ราคา : 0 โซล ขาย : 1
น้ำหนัก : 150 ระดับที่ต้องการ : - พลังโจมตี : -
พลังป้องกัน : - พลังป้องกันเวทย์ :- อัตราหลบหลีก : -
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ(all jobs) atk speed:- atk range : -
HIT: - Critical:-
รายละเอียด ประเภท : ผลผลิตการงานหมอยา

ชนิดของยา : A ระยะหลังใช้ : 10 วินาที (ไม่สามารถใช้ยาชนิด A ได้) ความสามารถ

- ฟื้นฟู HP 950
หาได้จาก