ปราสาทสมาคม/battle/guild war01

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหาแผนที่ :ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01
ไฟล์:ปราสาทสมาคม NPC : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการทหาร(176, 120), เจ้าหน้าที่ฝ่ายการทหาร(20, 176),
Monster: {{{m}}}
Professional: {{{p}}}
Portal: ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(154, 129), ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(159, 132), ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(193, 110), ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(200, 112), ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(182, 115), ปราสาทสมาคม/battle/guild_war01(165, 123),
รายละเอียดแผนที่: