สถิติ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
สถิติของหน้า
หน้าเนื้อหา9,768
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
15,757
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด7,710
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้าทั้งหมดนับแต่ก่อตั้ง อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม44,342
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย2.81
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน3,120
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)
0
บอต (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)14
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)4
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด
(ไม่นับรวมจำนวนการเข้าชมหน้าที่ไม่มีอยู่และหน้าพิเศษ)
68,082,527
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:1,535.40
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
หน้าหลัก6,494,368
หมวดหมู่:ไอเทม5,146,396
หมวดหมู่:ไอเทมทั่วไป3,115,372
หมวดหมู่:ไอเทมสวมใส่3,103,436
หมวดหมู่:ไอเทมใช้งาน859,572
เซตไอเทม771,666
หมวดหมู่:มอนสเตอร์มินิบอส596,530
ดาวน์โหลดเกม469,296
คำถามที่ถูกถามบ่อย448,307
หมวดหมู่:มอนสเตอร์ระดับ 21 - 30437,225