วิศวะกร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 • อาชีพ = วิศวกร
 • รูปแบบสกิล = กดใช้
 • ผลของสกิล = ความสามารถในการแปรรูป อาวุธยุทธ์โธปกรณ์ต่างให้มีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 • ต้องการอาชีพขั้นที่ 1 ที่จะมาสนับสนุน = -
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต = recipe, Modifier Item
 • ผลผลิตที่ได้
  • LV1 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ซองธนูไม้(บรรจุ 1000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกธนูกดใช้แล้วจะได้รับลูกธนูไม้
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างลูกธนูระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ท่อนไม้เนื้ออ่อน : จำนวนที่ใช้ = 30
   • ไอเทมที่ได้ = ซองหมุดไม้(บรรจุ 1000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกหมุดกดใช้แล้วจะได้รับลูกหมุดไม้
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างหมุดระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ท่อนไม้เนื้ออ่อน : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนระเบิดดีบุก : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนระเบิดวัตถุดิบสำหรับผลิตระเบิด
    • วัตถุดิบ 1 เศษแร่ดีบุก : จำนวนที่ใช้ = 15
  • LV2 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ระเบิดมือ : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ระเบิดต้องการทักษะ / การปาระเบิดทำลายพลังทำลาย:500 / 700ระยะ:10ช่องระยะร่าย:1.5วินาทีระยะหลังร่าย:3วินาที(ใช้ร่วมกันกับระเบิดทุกชนิด)รัศมี:5ช่อง
    • วัตถุดิบ 1 แบบประกอบระเบิดระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ดินระเบิด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 ชิ้นส่วนระเบิด ดีบุก จำนวนที่ใช้ -> 1
   • ไอเทมที่ได้ = ระเบิดแสง : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ระเบิดต้องการทักษะ / การปาระเบิดเชิงกลยุทธ์ความสามารถ:ทำให้เดินช้าลงและสร้างความเสียหายแบบสุ่มต่อศัตรูประเภทผีดิบระยะ:10ช่องระยะร่าย:1.5วินาทีระยะหลังร่าย:3วินาที(ใช้ร่วมกันกับระเบิดทุกชนิด)รัศมี:5ช่อง
    • วัตถุดิบ 1 แบบประกอบระเบิดระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ดินประสิว  : จำนวนที่ใช้ = 4
    • วัตถุดิบ 3 ชิ้นส่วนระเบิด ดีบุก จำนวนที่ใช้ -> 1
  • LV3 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ซองธนูเหล็ก (บรรจุ 1000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกธนูกดใช้แล้วจะได้รับลูกธนูเหล็ก
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างลูกธนูระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ก้อนแร่เหล็ก : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = ซองหมุดเหล็ก (บรรจุ 1000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกหมุดกดใช้แล้วจะได้รับลูกหมุดเหล็ก
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างหมุดระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ก้อนแร่เหล็ก : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = ระเบิดน้ำแข็ง : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ประเภท:ระเบิดต้องการทักษะ / การปาระเบิดเชิงกลยุทธ์ความสามารถ:แช่แข็งศัตรู5วินาที(ใช้ความต้านทานห้ามเดินป้องกัน)ระยะ:10ช่องระยะร่าย:1.5วินาทีระยะหลังร่าย:3วินาที(ใช้ร่วมกันกับระเบิดทุกชนิด)รัศมี:7ช่อง
    • วัตถุดิบ 1 แบบประกอบระเบิดระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ก้อนผลึกน้ำ : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 3 ดินระเบิด : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 4 ชิ้นส่วนระเบิด ดีบุก จำนวนที่ใช้ -> 1
  • LV4 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนปืนสั้นไม้โบราณ : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนปืนสั้นวัตถุดิบสำหรับผลิตปื้นสั้น
    • วัตถุดิบ 1 ไม้แปรรูปทรงกลม ขั้นต้น จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 ท่อนไม้โบราณ : จำนวนที่ใช้ = 15
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนปืนยาวไม้สัก : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนปืนสั้นวัตถุดิบสำหรับผลิตปื้นยาว
    • วัตถุดิบ 1 ไม้แปรรูปทรงกลม ขั้นต้น จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 ท่อนไม้สัก : จำนวนที่ใช้ = 15
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนระเบิดทองแดง : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนระเบิดวัตถุดิบสำหรับผลิตระเบิด
    • วัตถุดิบ 1 ทองแดง : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ลำกล้องเหล็ก : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = อุปกรณ์สำคัญในการผลิตปืน
    • วัตถุดิบ 1 เหล็ก : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ซองกระสุนสำหรับปืนพก (บรรจุ 3000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับ / ลูกกระสุนปืนพก
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 เหล็ก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 ก้อนแร่ดีบุก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 4 กะโหลกร็อค : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = ซองกระสุนสำหรับปืนไรเฟิล (บรรจุ 3000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับ / ลูกกระสุนปืนไรเฟิล
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 เหล็ก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 ก้อนแร่ดีบุก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 4 กะโหลกพิกม่า : จำนวนที่ใช้ = 5
  • LV5 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ปืนพกธรรมดา : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = เป็นปืนพกยอดนิยมในหนังหลายๆเรื่องที่พระเอกใช้มีน้ำหนักเบา
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนพก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนสั้น ไม้โบราณ จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ขั้นต้น จำนวนที่ใช้ -> 3
    • วัตถุดิบ 4 ลำกล้อง เหล็ก จำนวนที่ใช้ -> 1
  • LV6 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ปืนไรเฟิลสงครามมาตรฐาน : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = อาวุธมาตรฐานของทหารมีอานุภาพทำลายรุนแรงแต่ไม่ต่างจากท่อนเหล็กถ้าไร้กระสุน / บรรจุกระสุน16นัดต่อชุด / ใช้เวลา1วินาทีในการบรรจุกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนไรเฟิล : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนยาว ไม้สัก จำนวนที่ใช้ -> 2
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ขั้นต้น จำนวนที่ใช้ -> 2
    • วัตถุดิบ 4 ลำกล้อง เหล็ก จำนวนที่ใช้ -> 2
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนชีวิตโลก (สำหรับปืนพก) (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกชีวิตโลก : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกน้ำ (สำหรับปืนพก) (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกน้ำ : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกสายฟ้า (สำหรับปืนพก) (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกสายฟ้า : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกเลือดไฟ (สำหรับปืนพก) (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกเลือดไฟ : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนชีวิตโลก (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกชีวิตโลก : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกน้ำ (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกน้ำ : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกสายฟ้า (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกสายฟ้า : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกเลือดไฟ (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกเลือดไฟ : จำนวนที่ใช้ = 5
  • LV7 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนปืนสั้นไม้ทอง : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนปืนสั้นวัตถุดิบสำหรับผลิตปื้นสั้น
    • วัตถุดิบ 1 ไม้แปรรูปทรงกลม ขั้นกลาง จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 ท่อนไม้ทอง : จำนวนที่ใช้ = 15
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนปืนยาวไม้ที่เป็นหิน : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนปืนสั้นวัตถุดิบสำหรับผลิตปื้นยาว
    • วัตถุดิบ 1 ไม้แปรรูปทรงสีเหลี่ยม ขั้นกลาง จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 ท่อนไม้ที่เป็นหิน : จำนวนที่ใช้ = 15
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนระเบิดเหล็ก : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนระเบิดวัตถุดิบสำหรับผลิตระเบิด
    • วัตถุดิบ 1 เหล็ก : จำนวนที่ใช้ = 2
   • ไอเทมที่ได้ = ลำกล้องเหล็กกล้า : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = อุปกรณ์สำคัญในการผลิตปืน
    • วัตถุดิบ 1 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ซองธนูเหล็กกล้า(บรรจุ 2000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกธนูกดใช้แล้วจะได้รับลูกธนูเหล็กกล้า
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างลูกธนูระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ซองธนูเหล็ก (บรรจุ 1000 ชิ้น) : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ซองหมุดเหล็กกล้า (บรรจุ 2000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกหมุดกดใช้แล้วจะได้รับลูกหมุดเหล็กกล้า
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างหมุดระดับต้น : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ซองหมุดเหล็ก (บรรจุ 1000 ชิ้น) : จำนวนที่ใช้ = 3
    • วัตถุดิบ 3 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกความมืด (สำหรับปืนพก) (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกความมืด : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกศักสิทธิ์ (สำหรับปืนพก) (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกศักดิ์สิทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกความมืด (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกความมืด : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = แม็กกาซีนกระสุนผลึกศักสิทธิ์ (บรรจุ 1000 นัด) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = แม็กกาซีนสำหรับบรรจุกระสุนกดใช้แล้วจะได้รับลูกกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างกระสุนระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ผลึกศักดิ์สิทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 5
  • LV8 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ปืนพก Shop 1 lv 61 : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = itemชิ้นนี้ยังไม่มีชื่อสามารถประกวดตั้งชื่อได้
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนพก : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนสั้น ไม้ทอง จำนวนที่ใช้ -> 5
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ขั้นกลาง จำนวนที่ใช้ -> 4
    • วัตถุดิบ 4 ลำกล้อง เหล็กกล้า จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 5 อเมทริน 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 10
   • ไอเทมที่ได้ = ไดนาไมท์ แพคกล่อง (100 ลูก) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = กล่องบรรจุไดนาไมท์เมื่อกดใช้จะได้รับไดนาไมท์
    • วัตถุดิบ 1 แบบประกอบระเบิดระดับกลาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนระเบิด เหล็ก จำนวนที่ใช้ -> 2
    • วัตถุดิบ 3 ดินระเบิด : จำนวนที่ใช้ = 5
    • วัตถุดิบ 4 สายฉนวน  : จำนวนที่ใช้ = 5
  • LV9 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ปืนไรเฟิล Shop 1 lv 61 : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = อาวุธมาตรฐานของทหารมีอานุภาพทำลายรุนแรงแต่ไม่ต่างจากท่อนเหล็กถ้าไร้กระสุน / บรรจุกระสุน16นัดต่อชุด / ใช้เวลา1วินาทีในการบรรจุกระสุน
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนไรเฟิล : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนยาว ไม้ที่เป็นหิน จำนวนที่ใช้ -> 5
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ขั้นกลาง จำนวนที่ใช้ -> 4
    • วัตถุดิบ 4 ลำกล้อง เหล็กกล้า จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 5 เพทาย 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 10
   • ไอเทมที่ได้ = ซองลูกหมุดแกร่ง (บรรจุ 3000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกหมุดกดใช้แล้วจะได้รับลูกหมุดแกร่ง
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างหมุดระดับสูง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ซองหมุดเหล็กกล้า (บรรจุ 2000 ชิ้น) : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 4 สารกันกร่อน เหล็กกล้า จำนวนที่ใช้ -> 1
   • ไอเทมที่ได้ = ซองลูกธนูแกร่ง (บรรจุ 3000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกธนูกดใช้แล้วจะได้รับลูกธนูแกร่ง
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างลูกธนูระดับสูง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ซองธนูเหล็กกล้า(บรรจุ 2000 ชิ้น) : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 4 สารกันกร่อน เหล็กกล้า จำนวนที่ใช้ -> 1
  • LV10 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนปืนสั้นไม้ทองประดับอัญมณี : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนปืนสั้นวัตถุดิบสำหรับผลิตปื้นสั้น
    • วัตถุดิบ 1 ไม้แปรรูปทรงกลม ขั้นสูง จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนสั้น ไม้ทอง จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 3 เพชรสีฟ้า 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 5
    • วัตถุดิบ 4 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนปืนยาวไม้ที่เป็นหินประดับอัญมณี : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนปืนสั้นวัตถุดิบสำหรับผลิตปื้นยาว
    • วัตถุดิบ 1 ไม้แปรรูปทรงสีเหลี่ยม ขั้นสูง จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนยาว ไม้ที่เป็นหิน จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 3 เพชรสีใส 8 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 4 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 5
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนระเบิดเหล็กกล้า : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนระเบิดวัตถุดิบสำหรับผลิตระเบิด
    • วัตถุดิบ 1 ชิ้นส่วนระเบิด เหล็ก จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 เหล็กกล้า : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ลำกล้องอันดามัน : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = อุปกรณ์สำคัญในการผลิตปืน
    • วัตถุดิบ 1 แท่งอันดามัน : จำนวนที่ใช้ = 2
  • LV11 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ไรเฟิล Rare 05 lv69 : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด =
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนยาว ไม้ที่เป็นหินประดับอัญมณี จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์ : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 4 ลำกล้อง อันดามัน จำนวนที่ใช้ -> 2
    • วัตถุดิบ 5 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 8
  • LV12 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ปืนพก Rare 5 lv 74 : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = Itemประกวดมีเงื่อนไขและความสามารถดังนี้ / statusของitemเป็นstatusร้านค้าถ้าผ่านการประกวดความสามารถจะสูงกว่านี้ / การประกวดจะมีให้ประกวดที่มาเช่นเนื้อเรื่องquestหรือของดรอปเพราะจะส่งผลให้itemนี้ดีขนาดไหน / การประกวดรวมไปถึงประกวดความสามารถพิเศษที่ซึ่งจะต้องเกี่ยวกับที่มาของitemชิ้นนี้
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนสั้น ไม้ทองประดับอัญมณี จำนวนที่ใช้ -> 3
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ขั้นสูง จำนวนที่ใช้ -> 2
    • วัตถุดิบ 4 ลำกล้อง อันดามัน จำนวนที่ใช้ -> 2
    • วัตถุดิบ 5 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 10
  • LV13 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนปืนสั้นหยินหยางประดับอัญมณี : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนปืนสั้นวัตถุดิบสำหรับผลิตปื้นสั้น
    • วัตถุดิบ 1 ไม้แปรรูปทรงกลม ขั้นพิเศษ จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนสั้น ไม้ทองประดับอัญมณี จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 3 หินหยินหยาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 4 ทัวร์มารีน 16 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 5 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ชิ้นส่วนปืนยาวหยินหยางประดับอัญมณี : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ชิ้นส่วนปืนสั้นวัตถุดิบสำหรับผลิตปื้นยาว
    • วัตถุดิบ 1 ไม้แปรรูปทรงสีเหลี่ยม ขั้นพิเศษ จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนยาว ไม้ที่เป็นหินประดับอัญมณี จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 3 หินหยินหยาง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 4 ไพฑูรย์ 16 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 1
    • วัตถุดิบ 5 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ลำกล้องฮาริเดียม : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = อุปกรณ์สำคัญในการผลิตปืน
    • วัตถุดิบ 1 ฮาริเดียมบริสุทธิ์ : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 แท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์ : จำนวนที่ใช้ = 1
  • LV14 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ปืนกลกึ่งอัตโนมัติ : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ปืนกลที่มีพลังทำลายสูงแต่หาความแม่นไม่ค่อยจะเจอ
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนกล : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนยาว หยินหยางประดับอัญมณี จำนวนที่ใช้ -> 3
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ขั้นสูง จำนวนที่ใช้ -> 5
    • วัตถุดิบ 4 มรกต 16 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 10
    • วัตถุดิบ 5 ลำกล้อง ฮาริเดียม จำนวนที่ใช้ -> 6
    • วัตถุดิบ 6 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 1
   • ไอเทมที่ได้ = ซองลูกธนูอันดามัน(บรรจุ 4000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกธนูกดใช้แล้วจะได้รับลูกธนูอันดามัน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างลูกธนูระดับสูง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ซองลูกธนูแกร่ง (บรรจุ 3000 ชิ้น) : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แร่อันดามัน : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 4 สารกันกร่อน อันดามัน จำนวนที่ใช้ -> 1
   • ไอเทมที่ได้ = ซองลูกหมุดอันดามัน (บรรจุ 4000 ชิ้น) : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ซองสำหรับใส่ลูกหมุดกดใช้แล้วจะได้รับลูกหมุดอันดามัน
    • วัตถุดิบ 1 คำภีร์สร้างหมุดระดับสูง : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ซองลูกหมุดแกร่ง (บรรจุ 3000 ชิ้น) : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 3 แร่อันดามัน : จำนวนที่ใช้ = 2
    • วัตถุดิบ 4 สารกันกร่อน อันดามัน จำนวนที่ใช้ -> 1
  • LV15 = ผลิตไอเทมได้ดังนี้
   • ไอเทมที่ได้ = ปืนพก Rare 8 lv 89 : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = Itemประกวดมีเงื่อนไขและความสามารถดังนี้ / statusของitemเป็นstatusร้านค้าถ้าผ่านการประกวดความสามารถจะสูงกว่านี้ / การประกวดจะมีให้ประกวดที่มาเช่นเนื้อเรื่องquestหรือของดรอปเพราะจะส่งผลให้itemนี้ดีขนาดไหน / การประกวดรวมไปถึงประกวดความสามารถพิเศษที่ซึ่งจะต้องเกี่ยวกับที่มาของitemชิ้นนี้
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ : จำนวนที่ใช้ = 1
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนสั้น หยินหยางประดับอัญมณี จำนวนที่ใช้ -> 10
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักสวยงาม ขั้นต้น จำนวนที่ใช้ -> 8
    • วัตถุดิบ 4 เพชรสีฟ้า 16 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 10
    • วัตถุดิบ 5 ลำกล้อง ฮาริเดียม จำนวนที่ใช้ -> 5
    • วัตถุดิบ 6 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 10
   • ไอเทมที่ได้ = ปืนไรเฟิลซุ่มยิง : โอกาศได้ของ =  ??? %
   • รายละเอียด = ปืนไรเฟิลที่เหมาะสำหรับนักซุ่มยิงทั้งแรงและแม่นยำแต่ยิงได้ครั้งละ1นัดเท่านั้น
    • วัตถุดิบ 1 ใบประกอบปืนไรเฟิลซุ่มยิง : จำนวนที่ใช้ = ไม่สูญหาย
    • วัตถุดิบ 2 ชิ้นส่วนปืนยาว หยินหยางประดับอัญมณี จำนวนที่ใช้ -> 10
    • วัตถุดิบ 3 แท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักอย่างประณีต ขั้นต้น จำนวนที่ใช้ -> 5
    • วัตถุดิบ 4 เพชรสีชมพู 16 กะรัต จำนวนที่ใช้ -> 10
    • วัตถุดิบ 5 ลำกล้อง ฮาริเดียม จำนวนที่ใช้ -> 5
    • วัตถุดิบ 6 น้ำยาเคลือบเงาอย่างดี  : จำนวนที่ใช้ = 10
  • LV16 = {{{LV16}}}
 • จำนวนของที่ใช้ผสมเพื่อเลื่อนระดับ
  • ขั้น1 =
  • ขั้น2 =
  • ขั้น3 =
  • ขั้น4 =
  • ขั้น5 =
 1. s
 2. d
 • item อื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วมีขายในร้าน