สมัครเล่นเกมอสุราฟาร์ม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ขั้นตอนการสมัครเล่นอสุราฟาร์มผ่านเฟสบุค

 1. เข้าไปที่ http://www.facebook.com
 2. กรอกข้อมูลในกรอบสีแดงโดยในส่วนของ password นั้นไม่จำเป็นต้องเป็น password ที่ใช้เข้า Email
  Facebooksignup002.jpg
 3. เมื่อกรอกครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Sign Up
  Facebooksignup003.jpg
 4. กรอกข้อความที่เห็นในภาพแล้วคลิกที่ปุ่ม Sign Up
  Facebooksignup004.jpg
 5. ในส่วนนี้จะแสดง facebook ของบุคคลที่อาจเป็นเพื่อนๆ ของเรา ซึ่งเราสามารถคลิกปุ่ม Add friend เพื่อจดจำเพื่อนได้
  เมื่อจดจำเพื่อนได้จนพอใจแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Continue แต่หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ไปให้คลิกที่ Skip
  Facebooksignup005.jpg
 6. ในส่วนนี้จะเป็นการค้นหาเพื่อนโดยใช้ Email ของเราโดยคลิกที่ปุ่ม Find friends แต่หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ไปให้คลิกที่ Skip this step
  Facebooksignup006.jpg
 7. ในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาและบริษัทเพื่อให้ facebook แนะนำเพื่อนให้แก่เรา
  เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save & continue หรือหากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ไปให้คลิกที่ Skip
  Facebooksignup007.jpg
 8. ในส่วนนี้จะแสดง facebook ของบุคคลที่อาจเป็นเพื่อนๆ ของเราจากข้อมูลที่เราได้กรอกไป หากต้องการจดจำเพื่อนให้คลิกที่ Add as a friend
  Facebooksignup008.jpg
 9. เมื่อจดจำเพื่อนได้จนพอใจแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save & Continue แต่หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ไปให้คลิกที่ Skip
  Facebooksignup009.jpg
 10. ในขั้นตอนนี้เราจะตั้งภาพแทนตัวตนของเรา โดยการอัพโหลดภาพจากเครื่องหรือการถ่ายภาพด้วยกล้องของเครื่อง
  1. การอัพโหลดภาพจากเครื่อง
   1. คลิกที่ Upload a photo
    Facebooksignup010 11.jpg
   2. คลิกปุ่ม Browse
    Facebooksignup010 12.jpg
   3. เลือกภาพจากในเครื่องแล้วคลิกที่ปุ่ม Open
    Facebooksignup010 13.jpg
   4. รออัพโหลดจนเสร็จสิ้น
    Facebooksignup010 14.jpg
  2. การถ่ายภาพด้วยกล้อง
   1. คลิกที่ Take a photo
    Facebooksignup010 21.jpg
   2. เลือก Allow เพื่อให้ facebook ติดต่อกับกล้องได้
    Facebooksignup010 22.jpg
   3. คลิกที่ปุ่ม Close
    Facebooksignup010 23.jpg
   4. ตั้งท่าตามสะดวกแล้วคลิกที่ปุ่มรูปกล้องเพื่อเริ่มนับเวลาถ่ายรูป
    Facebooksignup010 24.jpg
   5. สาม สอง หนึ่ง แช๊ะ
    Facebooksignup010 25.jpg
   6. หากไม่พอใจให้คลิกที่เครื่องหมายกากบาทขวาบนของรูป หากพอใจแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save picture
    Facebooksignup010 26.jpg
 11. เมื่อได้รูปประจำตัวแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save & continue
  Facebooksignup011.jpg
 12. ในส่วนนี้จะเป็นหน้าจอต้อนรับของ facebook จะพบว่าด้านบนมีข้อความเตือนให้ไปยืนยันการใช้ที่ Email ของเรา
  Facebooksignup012ed.jpg
 13. เปิด mail ที่ได้รับจาก facebook แล้วคลิกที่ปุ่ม Complete sign up
  Facebooksignup013.jpg
 14. กลับมาที่ facebook ของเรา ให้พิมพ์ว่า asura farm ในช่องค้นหาด้านบน
  Facebooksignup014.jpg
 15. คลิกที่ Asura Farm -- Game ที่ค้นหาพบ เพื่อเข้าสู่ facebook ของ Asura Farm
  Facebooksignup015.jpg
 16. คลิกที่ปุ่ม Become a fan
  Facebooksignup016ed.JPG
 17. คลิกที่ปุ่ม Go to application เพื่อเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นของ http://www.af.in.th
  Facebooksignup017ed.jpg
 18. คลิกที่ปุ่ม PLAY NOW
  Facebooksignup018ed.jpg
 19. คลิกที่ปุ่ม เข้าเล่นเกมผ่าน Facebook
  Facebooksignup019ed.jpg
 20. คลิกที่ปุ่ม Connect
  Facebooksignup020ed.jpg
 21. กรอกข้อมูลของตัวละครของเรา โดย Username จะเป็นชื่อตัวละครที่เราใช้
  Facebooksignup021ed.jpg
 22. เมื่อกรอกข้อมูลตัวละครเสร็จสิ้นแล้วคลิกที่ปุ่ม Save ก็จะเข้าสู่ฟาร์มของเราซึ่งเราสามารถหัดเล่นตาม Tutorial ได้เลยครับ
  Facebooksignup022ed.jpg