ชำนาญธนู

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายมีดสั้น

ทักษะสายธนู

ไฟล์:ชำนาญธนู.gif ชำนาญธนู
ระดับสูงสุด 10
รายละเอียด เพิ่มอัตราการโจมตี และเพิ่มความแม่นยำ

ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตี 2% เพิ่มความแม่นยำ 2

ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตี 4% เพิ่มความแม่นยำ 4

ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตี 6% เพิ่มความแม่นยำ 6

ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตี 8% เพิ่มความแม่นยำ 8

ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตี 10% เพิ่มความแม่นยำ 10

ระดับ 6 : เพิ่มอัตราการโจมตี 12% เพิ่มความแม่นยำ 12

ระดับ 7 : เพิ่มอัตราการโจมตี 14% เพิ่มความแม่นยำ 14

ระดับ 8 : เพิ่มอัตราการโจมตี 16% เพิ่มความแม่นยำ 16

ระดับ 9 : เพิ่มอัตราการโจมตี 18% เพิ่มความแม่นยำ 18

ระดับ 10 : เพิ่มอัตราการโจมตี 20% เพิ่มความแม่นยำ 20