ชำนาญมีด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายมีดสั้น

ทักษะสายธนู

ไฟล์:ชำนาญมีด.gif ชำนาญมีด
ระดับสูงสุด 10
รายละเอียด เพิ่มอัตราการโจมตี และเพิ่มอัตราโป๊ะเชะ

ระดับ 1 : เพิ่มอัตราการโจมตี 1% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 0.4%

ระดับ 2 : เพิ่มอัตราการโจมตี 2% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 0.8%

ระดับ 3 : เพิ่มอัตราการโจมตี 3% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 1.2%

ระดับ 4 : เพิ่มอัตราการโจมตี 4% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 1.6%

ระดับ 5 : เพิ่มอัตราการโจมตี 5% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2%

ระดับ 6 : เพิ่มอัตราการโจมตี 6% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2.4%

ระดับ 7 : เพิ่มอัตราการโจมตี 7% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 2.8%

ระดับ 8 : เพิ่มอัตราการโจมตี 8% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 3.2%

ระดับ 9 : เพิ่มอัตราการโจมตี 9% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 3.6%

ระดับ 10 : เพิ่มอัตราการโจมตี 10% เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ 4%