หลบหลีก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา


ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายดาบ

ทักษะสายขวาน

ทักษะสายขวาน

หลบหลีก.gif หลบหลีก
ระดับสูงสุด 5
รายละเอียด รูปแบบ : ติดตัว

สถานะ : ปกติ

ความสามารถ : เพิ่มหลบหลีก

ระดับ 1 : เพิ่มหลบหลีก 2 หน่วย

ระดับ 2 : เพิ่มหลบหลีก 4 หน่วย

ระดับ 3 : เพิ่มหลบหลีก 6 หน่วย

ระดับ 4 : เพิ่มหลบหลีก 8 หน่วย

ระดับ 5 : เพิ่มหลบหลีก 10 หน่วย ต้องการ ทักษะฟันดาบเร็ว ระดับ 3 ถึงจะเรียนทักษะนี้ได้