<html> tags cannot be used outside of normal pages.

เซิร์ฟเวอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search

วุ้นสวรรค์

วุ้นสวรรค์ (เซิฟเวอร์หลัก)

    
วุ้นใต้พิภพ

วุ้นใต้พิภพ (เซิฟเวอร์ที่พึ่งเปิดหลังสุด เป็นเซิฟเวอร์หลักอีกเซิฟที่เพิ่มระบบ PK ได้ทุกที่ ค่าประสบการณ์ X 5)

ปล. วุ้นเถื่อนไม่มีแล้วนะึค่ะ เพราะเปลี่ยนชื่อจากวุ้นเถื่อนมาเป็นวุ้นใต้พิภพแล้ว
ต้องการข้อมูลเพิ่มติดต่อ Call Center 086-509-0094 

    


วุ้นนรก

วุ้นนรก (เซิฟเวอร์สำหรับใช้ทดสอบระบบเกมก่อนลง สวรรค์ หรือ ใต้พิภพ อาจถูกรีเซ็ทตัวละครได้ทุกเมื่อ ค่าประสบการณ์ X 4)