<html> tags cannot be used outside of normal pages.

แม่แบบ:ทักษะ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
[[ภาพ:{{{ชื่อ}}}.gif]] ทักษะ
ระดับสูงสุด {{{สูงสุด}}}
รายละเอียด {{{ใช้}}}


วิธีใช้

{{แม่แบบ:ทักษะ
|ชื่อ= ชื่อทักษะ
|รูป= รูปไอคอนของทักษะ
|ประเภท= Passive หรือ Active
|ก่อน= ทักษะที่ต้องการ
|อาวุธ= อาวุธที่จำเป็นในการใช้
|สูงสุด= เลเวลสูงสุดของทักษะ
|ใช้= ความสามารถของทักษะ
}}