<html> tags cannot be used outside of normal pages.

โล่แห่งอควา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search


ทักษะ

ทักษะทั่วไป

ทักษะสายศรัทธา

ทักษะสายกระบี่

ทักษะสายหอก

โล่แห่งอควา.gif โล่แห่งอควา
ระดับสูงสุด 5
รายละเอียด ออร่าเพิ่มพลังป้องกันธาตุน้ำให้กับเพื่อนในปาร์ตี้

ระดับ 1 : เพิ่มป้องกัน 5%

ระดับ 2 : เพิ่มป้องกัน 10%

ระดับ 3 : เพิ่มป้องกัน 15%

ระดับ 4 : เพิ่มป้องกัน 20%

ระดับ 5 : เพิ่มป้องกัน 25% (เปิดบริการให้แต่การโจมตีทางกายภาพเท่านั้นส่วนของเวทมนต์ยังไม่เปิดให้ป้องกัน)