จับใบดำใบแดง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
จับใบดำใบแดง
เงื่อนไข
รางวัล
รับได้ที่ ผู้พัน คาร์เตอร์
สถานที่ ป้อม เดธ วอลเลย์
ขั้นตอน
  • ขอเอกสารรับรองที่มีลายเซ็นของผู้พันคาเตอร์และ พันเอกรอมเมล เพื่อเข้าใช้ในการคัดเลือกเข้าเป็นเซนจูเรี่ยนโดยการจับใบดำใบแดง