<html> tags cannot be used outside of normal pages.

จุติ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search

จุติ

 • จุติ คือ การเกิดใหม่ของตัวละคร เมื่อตัวละครของผู้เล่นมีเลเวลถึง 99 จึงจะสามารถจุติได้
 • สิ่งที่ได้รับหลังจุติ
  • เพิ่มโบนัสพอยน์ 33 พอยน์ต่อครั้ง และหากมีการจุติอีกจะเพิ่มให้อีกเป็นครั้งๆไป
  • เมื่อเกิดใหม่แล้วจะได้รับไอเทม "กล่องเปิดอย่างไรก็ได้ไอเทมพื้นฐาน" ทุกครั้ง
 1. กล่องเปิดอย่างไรก็ได้ไอเทมพื้นฐาน เมื่อเปิดมาจะสุ่มได้ไอเทม 1 ใน 3 ชิ้นต่อไปนี้
  1. รองเท้าพื้นฐาน ความสามารถ ป้องกัน 0+0 ต้องการระดับ 90 และ การเกิดใหม่อย่างน้อย 1 ครั้ง
  2. ผ้าคลุมพื้นฐาน ความสามารถ ป้องกัน 0+0 ต้องการระดับ 90 และ การเกิดใหม่อย่างน้อย 1 ครั้ง
  3. กำไลพื้นฐาน ความสามารถ ป้องกัน 0+0 ต้องการระดับ 90 และ การเกิดใหม่อย่างน้อย 1 ครั้ง
  4. เมื่อใส่ครบทั้ง 3 ชิ้นนี้แล้วจะกลายเป็นไอเทมเซ็ตพื้นฐาน
  • ลดค่าประสบการณ์ที่ได้รับลง ทุกครั้งที่เกิดใหม่
 1. เซิฟเวอร์ วุ้นสวรรค์ ลดค่าประสบการณ์ที่ได้รับลง 5 % หากเกิดใหม่ครั้งที่ 2 , 3 , 4 , 5 , ... ก็จะเป็น 10 % , 15 % , 30 % , 35 % , n %
 2. เซิฟเวอร์วุ้นใต้พิภพ ลดค่าประสบการณ์ที่ได้รับลง 10 % หากเกิดใหม่ครั้งที่ 2 , 3 , 4 , 5 , ... ก็จะเป็น 20 % , 30 % , 40 % , n %
  • เมื่อใส่ไอเทมเซตพื้นฐานครบทั้ง 3 ชิ้น ครบ 1 วันจะสุ่มได้สกิล 1 สกิลจากทั้งหมด 4 สกิล ซึ่งแต่ละสกิลจะมีระดับ max ที่ ระดับ 9
 • เควสจุติ
  • มายืนกลางวิหารท้าวจตุรกร jaturakon_temple/field05 (65,79)
  • คลิกคุยกับเงาปริศนา jaturakon_temple/field05 (64,66)
  • เงาปริศนาให้ไปรวบรวมเครื่องบูชาแห่งเทพทั้ง 6 มาทีละชิ้น คือ เปลวไฟที่ไม่มีวันดับ น้ำแข็งที่ไม่มีวันละลาย ขนนกในตำนาน อิฐที่ไม่มีวันแตกสลาย คทาแห่งแสง เศษหินแห่งความมืด
   • เปลวไฟที่ไม่มีวันดับได้จากวิญญาณแค้นซูลัน
   • ก้อนน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายได้จากอัศวินน้ำแข็ง
   • ขนนกในตำนานได้จากวิหกสุริยัน
   • อิฐที่ไม่มีวันแตกสลายได้จากกัลก้าราชาแห่งแผ่นดินไหว
   • คทาแห่งแสงไ้ด้จากยากูด้า
   • เศษหินแห่งความมืดได้จากหน่อเหล็กไหล
  • เมื่อหามาครบแล้วให้มาคลิกคุยกับเงาปริศนา แล้วเงาปริศนาจะถามหาของสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของสำคัญของเผ่าอาร์ซูร่า คือ ตราแห่งอาร์ซูร่า
  • เมื่อหาของทั้งหมดครบแล้วจะถูกวาร์ปไปห้องปริศนา คลิกคุยกับเงาปริศนา ตอบคำถามทั้งหมด 10 ข้อ เกี่ยวกับเกมอสุรา
   • ข้อ1 เกมที่ท่านเล่นอยู่นี้ชื่อเกมอะไร Projectone/ProjectOne/ProjectONE
   • ข้อ2 เกมที่ท่านเล่นอยู่นี้บริษัทอะไรเป็นผู้ผลิต debium/debust/debuz
   • ข้อ3 เกมที่ท่านเล่นอยู่นี้บริษัทอะไรเป็นผู้ผลิต ดีเบี่ยม/ดีบัส/ดีบัสซ์
   • ข้อ4 ท่านเกี่ยวข้ออย่างไรกับบริษัทนี้ เป็นเจ้าของ/เป็นพนักงาน/ไม่เกี่ยวข้องใดๆ
   • ข้อ5 ท่านรู้จักจีเอ็มหรือไม่ รู้จัก/ไม่รู้จัก/อะไรคือจีเอ็ม
   • ข้อ6 หากท่านมั่นใจที่จะไปเกิดใหม่จริงๆท่านต้องตอบได้ว่าเมื่อท่านไปเกิดใหม่แล้วท่านจะเป็นอาชีพใด คาเดท/ไฟเตอร์/เรนเจอร์/แคสเตอร์
   • ข้อ7 หากท่านได้รับอนุญาตให้กลับไปเกิดใหม่อีกครั้งท่านจะทำสิ่งใดเป็นสิ่งแรก จัดการวุ้น/นั่งเศร้าในเมือง/ทำใจ
   • ข้อ8 หากท่านยืนยันว่าจะกลับไปเกิดใหม่แล้วขอให้ท่านปฏิญาณตนต่อข้าว่าท่านจะเป็นคนดี ตกลง/ได้เลย/ไม่มีปัญหา
   • ข้อ9 ข้าขอสัญญาว่า/ข้าขอให้คำสัตย์ว่า/ข้าขอให้คำปฏิญาณว่า
   • ข้อ10 ข้าจะเป็นเด็กดี/ข้าจะเป็นคนดี/ข้าจะทำดี
  • เมื่อตอบผ่านหมดทุกข้อแล้วก็จะ จุติสำเร็จ

959