<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จ่าผู้ฝึก"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(1 รุ่นการแก้ไข)
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
แถว 2: แถว 2:
 
     |n= จ่าผู้ฝึก
 
     |n= จ่าผู้ฝึก
 
     |l= [[สถานีรถไฟ]]/southern_fort/train(86,111)
 
     |l= [[สถานีรถไฟ]]/southern_fort/train(86,111)
     |pic= จ่าผู้ฝึก
+
     |pic= 2suwarn
 
     |d=  
 
     |d=  
 
}}
 
}}
 
[[หมวดหมู่:NPC|จ่าผู้ฝึก]]
 
[[หมวดหมู่:NPC|จ่าผู้ฝึก]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:03, 19 มิถุนายน 2555

จ่าผู้ฝึก
ไฟล์:2suwarn.gif
อยู่ที่ สถานีรถไฟ/southern_fort/train(86,111)
ข้อมูลเพิ่มเติม