<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวน์โหลดเกม"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
แถว 14: แถว 14:
 
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_release_p404.exe http://wiki.asura.in.th/images/1/1e/P2.PNG]</span>
 
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_release_p404.exe http://wiki.asura.in.th/images/1/1e/P2.PNG]</span>
  
 +
<div style="display:none">
 
== [[วุ้นนรก]] [ เซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ ผู้เล่นต้องมีเงินโซลอย่างน้อย 8,000 โซล ] ==
 
== [[วุ้นนรก]] [ เซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ ผู้เล่นต้องมีเงินโซลอย่างน้อย 8,000 โซล ] ==
  
แถว 23: แถว 24:
 
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_beta_p516.exe.torrent  http://wiki.asura.in.th/images/7/7c/P3.PNG]</span>
 
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_beta_p516.exe.torrent  http://wiki.asura.in.th/images/7/7c/P3.PNG]</span>
 
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_beta_p516.exe  http://wiki.asura.in.th/images/6/6f/P4.PNG]</span>
 
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_beta_p516.exe  http://wiki.asura.in.th/images/6/6f/P4.PNG]</span>
 +
</div>

รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:30, 20 กรกฎาคม 2552

คู่มือการเล่นเบื้องต้น

ทีมงานแนะนำให้ใช้บิตทอร์เรนต์ในการดาวน์โหลด เพราะไฟล์ที่ได้จะได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (เพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบิตทอร์เรนต์ได้จาก http://www.utorrent.com) แต่ถ้าต้องการดาวน์โหลดผ่านเว็บ ทีมงานก็แนะนำให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด เช่น FlashGet ซึ่งสามารถใช้ดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์ได้ด้วย

ทีมงานแนะนำให้เล่นอสุราด้วย DirectX แต่สำหรับผู้ที่พบปัญหาเครื่องไม่รองรับการแสดงผลสามมิติให้ไปเลือกใช้การแสดงผลด้วยซอฟต์แวร์แทน

วุ้นสวรรค์ / วุ้นใต้พิภพ ( PK ) [ เซิร์ฟเวอร์หลัก ]

เพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดเกม ได้โดย

P1.PNG P2.PNG

วุ้นนรก [ เซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ ผู้เล่นต้องมีเงินโซลอย่างน้อย 8,000 โซล ]

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ ต้องการทดสอบ เกม ProjectONE เท่านั้น!!! ทีมงานสามารถรีเซ็ตข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดเกม ได้โดย

P3.PNG P4.PNG