<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua cave/field02"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(1 รุ่นการแก้ไข: แก้ไขแผนที่รอบ 2)
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
แถว 3: แถว 3:
 
|pic =ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2
 
|pic =ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2
 
|w=[[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01]](13, 5), [[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01]](215, 5), [[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05]](142, 251),  
 
|w=[[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01]](13, 5), [[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01]](215, 5), [[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05]](142, 251),  
|p= [["ต้นไม้ระดับที่ 2"]], [["ต้นไม้ระดับที่ 2"]], [["หินแร่สีเงิน"]],  
+
|p= [[ต้นไม้ระดับที่ 2]], [[ต้นไม้ระดับที่ 2]], [[หินแร่สีเงิน]],  
|m= [["ปูเสฉวน"]], [["ปูเสฉวน"]], [["ปูลม"]], [["แกสโทพ็อต"]], [["กล่องสมบัติระดับ2"]],  
+
|m= [[ปูเสฉวน]], [[ปูเสฉวน]], [[ปูลม]], [[แกสโทพ็อต]], [[กล่องสมบัติระดับ2]],  
 
|d=
 
|d=
 
}}
 
}}

รุ่นแก้ไขเมื่อ 15:23, 11 มกราคม 2555