<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern shire/field08"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(1 รุ่นการแก้ไข: แก้ไขแผนที่รอบ 2)
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
แถว 3: แถว 3:
 
|pic =ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8
 
|pic =ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8
 
|w=[[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07]](4, 60), [[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07]](3, 245), [[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05]](82, 6),  
 
|w=[[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07]](4, 60), [[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07]](3, 245), [[ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05]](82, 6),  
|p= [["ต้นไม้ระดับที่ 1"]], [["ต้นไม้ระดับที่ 1 ส่วนบุคคล"]], [["มะเขือเทศ"]], [["หินแร่สีดำ"]], [["หินแร่สีดำแดง"]],  
+
|p= [[ต้นไม้ระดับที่ 1]], [[ต้นไม้ระดับที่ 1 ส่วนบุคคล]], [[มะเขือเทศ]], [[หินแร่สีดำ]], [[หินแร่สีดำแดง]],  
|m= [["ไลแคน"]], [["วุ้น ราชันย์"]],  
+
|m= [[ไลแคน]], [[วุ้น ราชันย์]],  
 
|d=
 
|d=
 
}}
 
}}

รุ่นแก้ไขเมื่อ 15:23, 11 มกราคม 2555