<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลูกร็อค"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
แถว 31: แถว 31:
 
|RACE= สัตว์
 
|RACE= สัตว์
 
|JOB= 0
 
|JOB= 0
|live=[[windle_wood/field05|windle_wood/field05]] , [[windle_wood/field08|windle_wood/field08]] <br>
 
[[windle_wood/field09|windle_wood/field09]] , [[windle_wood/field10|windle_wood/field10]]
 
 
|การเรียงอักษร=ลูกร็อค}}
 
|การเรียงอักษร=ลูกร็อค}}

รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:43, 31 มีนาคม 2552

ลูกร็อค
ลูกร็อค.gif Lv : 11 HP : 493 Atk : 44.45~62.7 MAtk : 4.2~5.6
Def : 5 Def% : 0 MDef : 7.3 MDef% : 0
Atk Range : 2 Hit : 132.75 Flee : 35.75 Move : 3
EXP : 48 Atk Element : ปกติ Def Element : ดิน
Race : สัตว์ Item Drop :
 หนังสัตว์(40%)
   ขนนุ่ม(25%)
   ขนนุ่ม(25%)
   เขี้ยวหมู(10%)
   ลูกธนูไม้(85%)
   ขนแข็ง(15%)
   ดาบเหล็กชั้นดี(หายากสุดสุด)
   หมวกลูกร็อค(หายากสุดสุด)
   แผ่นวิญญาณลูกร็อค(หายากสุดสุด)
แผนที่ แผนที่ :
 {{{MAP}}}