วุ้นข้า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
วุ้นข้า
วุ้นข้า.gif Lv : 1 HP : 109 Atk : 9~10 MAtk : 2~2
Def : 1 Def% : 0 MDef : 1 MDef% : 0
Atk Range : 2 Hit : 114 Flee : 17 Move : 2
EXP : 4 Atk Element : ปกติ/normal Def Element : ธาตุน้ำ/water
Race : วุ้น/plant Item Drop :
แผนที่ แผนที่ :
 ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่1/job_quest/treasure_test01,
 ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่2/job_quest/treasure_test02,
 ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่3/job_quest/treasure_test03,
 ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่4/job_quest/treasure_test04,
 ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่5/job_quest/treasure_test05,
 ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่6/job_quest/treasure_test06