<html> tags cannot be used outside of normal pages.

สมาคม/ศึก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search

ศึกสมาคม

ศึกสมาคมคือกิจกรรมสงครามชิงปราสาทซึ่งจะมีทุกๆวันพุธและวันเสาร์

ผู้เล่นที่มีสมาคมจะสามารถเข้าไปบุกยึดปราสาทได้โดยการคุยกับ NPC เจ้าหน้าที่ประจำสมรภูมิประจำเมืองต่างๆ

สมาคมที่สามารถทำลายธงของสมาคมเจ้าของปราสาทได้จะกลายเป็นสมาคมเจ้าของปราสาททันที

เจ้าของปราสาทจะต้องป้องกันไม่ให้สมาคมอื่นบุกเข้ามาทำลายธงของสมาคมเจ้าของปราสาท

เมื่อหมดเวลากิจกรรมสงครามชิงปราสาท สมาคมที่ครอบครองปราสาทหลังปัจจุบันอยู่จะสามารถเบิกของรางวัลได้กับเจ้าหน้าที่ประจำสมรภูมิประจำเมืองต่างๆ

สมาชิกของสมาคมเจ้าของปราสาทสามารถ เข้าไปยัง ถ้ำลับใต้ปราสาทและพื้นที่ปริศนาได้