<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยพิเศษreset status/skill"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
(Tossaporn ย้ายหน้า หน่วยพิเศษreset ไปยัง หน่วยพิเศษreset status/skill)
 
(ไม่แสดง 8 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 3 คน)
แถว 1: แถว 1:
 
{{แม่แบบ:NPC
 
{{แม่แบบ:NPC
     |n= หน่วยพิเศษ reset status/skill
+
     |n=
     |l= [[พื้นที่กิจกรรม]]/event/field01(31,23)
+
== หน่วยพิเศษ reset status/skill ==
 +
 
 +
     |l= '''[[หมู่บ้านบางกระท่อม]]'''
 
     |pic= 2pro_tailor_calina
 
     |pic= 2pro_tailor_calina
     |d=  
+
     |d= '''NPC Reset status/skill ที่ต้องรอกิจกรรมเวลาเปิด/ปิด'''
 
}}
 
}}
 
[[หมวดหมู่:NPC|หน่วยพิเศษ reset status/skill]]
 
[[หมวดหมู่:NPC|หน่วยพิเศษ reset status/skill]]

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 15:55, 28 มีนาคม 2557

== หน่วยพิเศษ reset status/skill ==
ไฟล์:2pro tailor calina.gif
อยู่ที่ หมู่บ้านบางกระท่อม
ข้อมูลเพิ่มเติม

NPC Reset status/skill ที่ต้องรอกิจกรรมเวลาเปิด/ปิด