<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยพิเศษreset status/skill"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(Tossaporn ย้ายหน้า หน่วยพิเศษresetstatus/skill ไปยัง หน่วยพิเศษreset)
(ไม่แตกต่าง)

รุ่นแก้ไขเมื่อ 15:52, 28 มีนาคม 2557

== หน่วยพิเศษ reset status/skill ==
ไฟล์:2pro tailor calina.gif
อยู่ที่ หมู่บ้านบางกระท่อม
ข้อมูลเพิ่มเติม

NPC Reset status/skill ที่ต้องรอกิจกรรมเวลาเปิด/ปิด