<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เควสรับอาวุธประจำอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 5: แถว 5:
 
|rw=ได้รับอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
 
|rw=ได้รับอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
 
|st=[[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]]  
 
|st=[[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]]  
 +
|lc=โรงแรม (southern_fort/hotel)
 
|ps=
 
|ps=
 
#คุยกับ npc [[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]]
 
#คุยกับ npc [[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]]
แถว 12: แถว 13:
 
##เหรียญนำโชค                 20 ชิ้น ผึ้งนักต่อย  lv.33
 
##เหรียญนำโชค                 20 ชิ้น ผึ้งนักต่อย  lv.33
 
##เหรียญชิปคาสิโน                 20 ชิ้น ชิปเปอร์ lv.34
 
##เหรียญชิปคาสิโน                 20 ชิ้น ชิปเปอร์ lv.34
##เหรียญทองของแชมเปี้ยน 20 ชิ้น มิมิค          lv.25
+
##เหรียญทองของแชมเปี้ยน 8 ชิ้น มิมิค          lv.25
 
#จากนั้นมาคุยกับ npc [[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]]
 
#จากนั้นมาคุยกับ npc [[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]]
 
#ขั้นตอนที่ 3:ฆ่ามอนส์เตอร์ต่อไปนี้อย่างน้อยชนิดละ 1 ตัว ภายในเวลา 30 นาที
 
#ขั้นตอนที่ 3:ฆ่ามอนส์เตอร์ต่อไปนี้อย่างน้อยชนิดละ 1 ตัว ภายในเวลา 30 นาที
แถว 26: แถว 27:
 
#จากนั้นมาคุยกับ npc [[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]]
 
#จากนั้นมาคุยกับ npc [[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]]
 
#ขั้นตอนที่ 4: ตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
 
#ขั้นตอนที่ 4: ตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
#ขั้นตอนที่ 5: เข้าไปกำจัดมอนส์เตอร์ในดันเจียนให้ได้
+
#ขั้นตอนที่ 5: เข้าไปตีวุ้นจ้า 30 ตัว แล้วเดินในเส้นทางวงกต เพื่อหากล่องสมบัติวัดดวง เมื่อเจอแล้วให้ตีกล่อง จะผ่านหรือไม่นั้นอยู่ที่ดวง
 
#จากนั้นมาคุยกับ npc [[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]] เพื่อเสร็จสิ้นเควสเปลี่ยนอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
 
#จากนั้นมาคุยกับ npc [[นักล่าสมบัติ ราธ|นักล่าสมบัติ ราธ]] เพื่อเสร็จสิ้นเควสเปลี่ยนอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
 
}}
 
}}
  
  
[[หมวดหมู่:เควส|ทเรเชอร์เตอร์]]
+
[[หมวดหมู่:เควส|เทรเชอร์ฮันเตอร์]]
[[หมวดหมู่:เควสเปลี่ยนอาชีพ|ทเรเชอร์เตอร์]]
+
[[หมวดหมู่:เควสเปลี่ยนอาชีพ|เทรเชอร์ฮันเตอร์]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 05:07, 20 กุมภาพันธ์ 2552

เควสเปลี่ยนอาชีพ
เปลี่ยนอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
เงื่อนไข เรนเจอร์เลเวลตั้งแต่ 35 ขึ้นไป ขั้นตอนสุดท้ายต้องเป็นเรนเจอร์เลเวล 41 ขึ้นไป
รางวัล ได้รับอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
รับได้ที่ นักล่าสมบัติ ราธ
สถานที่ โรงแรม (southern_fort/hotel)
ขั้นตอน
 1. คุยกับ npc นักล่าสมบัติ ราธ
 2. ขั้นตอนที่ 1: ล่าแมนเดรกสีน้ำเงิน จำนวน 30 ตัว
 3. จากนั้นมาคุยกับ npc นักล่าสมบัติ ราธ
 4. ขั้นตอนที่ 2: หาของดรอปจากมอนส์เตอร์ ต่อไปนี้
  1. เหรียญนำโชค 20 ชิ้น ผึ้งนักต่อย lv.33
  2. เหรียญชิปคาสิโน 20 ชิ้น ชิปเปอร์ lv.34
  3. เหรียญทองของแชมเปี้ยน 8 ชิ้น มิมิค lv.25
 5. จากนั้นมาคุยกับ npc นักล่าสมบัติ ราธ
 6. ขั้นตอนที่ 3:ฆ่ามอนส์เตอร์ต่อไปนี้อย่างน้อยชนิดละ 1 ตัว ภายในเวลา 30 นาที
  1. ผึ้งนักต่อย lv 33
  2. ชิปเปอร์ lv 34
  3. เดรก lv 35
  4. เดรโก lv 35
  5. แมนเดรกสีเหลือง lv 36
  6. แมนเดรกสีน้ำเงิน lv 36
  7. นกจุ๊เหลือง lv 37
  8. ตัวเม่น lv 38
  9. ภูติพฤกษา lv 39
 7. จากนั้นมาคุยกับ npc นักล่าสมบัติ ราธ
 8. ขั้นตอนที่ 4: ตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์
 9. ขั้นตอนที่ 5: เข้าไปตีวุ้นจ้า 30 ตัว แล้วเดินในเส้นทางวงกต เพื่อหากล่องสมบัติวัดดวง เมื่อเจอแล้วให้ตีกล่อง จะผ่านหรือไม่นั้นอยู่ที่ดวง
 10. จากนั้นมาคุยกับ npc นักล่าสมบัติ ราธ เพื่อเสร็จสิ้นเควสเปลี่ยนอาชีพเทรเชอร์ฮันเตอร์