<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เควสรับอาวุธประจำอาชีพเบลดมาสเตอร์"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
แถว 4: แถว 4:
 
|rq= ไฟเตอร์เลเวลตั้งแต่ 35 ขึ้นไป ขั้นตอนสุดท้ายต้องเป็นไฟเตอร์เลเวล 41 ขึ้นไป
 
|rq= ไฟเตอร์เลเวลตั้งแต่ 35 ขึ้นไป ขั้นตอนสุดท้ายต้องเป็นไฟเตอร์เลเวล 41 ขึ้นไป
 
|rw=ได้รับอาชีพเบลดมาสเตอร์
 
|rw=ได้รับอาชีพเบลดมาสเตอร์
|st=[[ไซเฟอร์|ไซเฟอร์]] ,[[ไซเซอร์|ไซเซอร์]]  
+
|st=[[ไซเฟอร์|ไซเฟอร์]]
|lc= sdsdfasf
+
|lc= สมาคมเบลดมาสเตอร์ (southern_fort_plain/guild_blademaster)
 
|ps=
 
|ps=
#คุยกับ npc ไซเซอร์ หรือ ไซเฟอร์ ที่โรงแรมเมืองเซาท์เทิร์นฟอร์ทหรือป้อมปราการตะวันออก
+
#คุยกับ npc ไซเฟอร์ ที่สมาคมเบลดมาสเตอร์ ในป้อมปราการตะวันออก
#เลือก"ข้าต้ิองการเข้าสมาคมเบลดมาสเตอร์"
+
#เลือก"ข้าต้องการเข้าสมาคมเบลดมาสเตอร์"
##ขั้นตอนที่ 1: แมนเดรกสีเหลือง จำนวน 50 ตัว ล่าแมนเดรกสีเหลือง 30 ตัว  
+
##ขั้นตอนที่ 1: ล่าแมนเดรกสีเหลือง 30 ตัว  
##จากนั้นมาคุยกับ ไซเซอร์ หรือ ไซเฟอร์ ก็ได้
+
##จากนั้นมาคุยกับ ไซเฟอร์
 
#เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
 
#เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
 
##ขั้นตอนที่ 2: หาของดรอปจากมอนส์เตอร์ ต่อไปนี้
 
##ขั้นตอนที่ 2: หาของดรอปจากมอนส์เตอร์ ต่อไปนี้
 
##เขี้ยวมังกรทรงคุณค่า 20 ชิ้น ได้จาก เดรก,เดรโก้ lv. 35
 
##เขี้ยวมังกรทรงคุณค่า 20 ชิ้น ได้จาก เดรก,เดรโก้ lv. 35
 
##เขี้ยวโทรลล์อันแหลมคม 20 ชิ้น ได้จาก โทรลล์ lv.30
 
##เขี้ยวโทรลล์อันแหลมคม 20 ชิ้น ได้จาก โทรลล์ lv.30
##เขี้ยวลากดิน 20 ชิ้น ได้จาก บลาววูฟ lv.27
+
##เขี้ยวลากดิน 20 ชิ้น ได้จาก บลาววู๊ฟ lv.27
 
#เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
 
#เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
##ขั้นตอนที่ 3:โดยต้องฆ่ามอนส์เตอร์เหล่านี้ภายใน 30 นาที
+
##ขั้นตอนที่ 3: จัดการมอนส์เตอร์เหล่านี้อย่างละ 1 ตัว ภายใน 30 นาที
 
###ผึ้งนักต่อย              lv 33      
 
###ผึ้งนักต่อย              lv 33      
 
###ชิปเปอร์                  lv 34       
 
###ชิปเปอร์                  lv 34       
แถว 27: แถว 27:
 
###ตัวเม่น                    lv 38
 
###ตัวเม่น                    lv 38
 
###ภูติพฤกษา              lv 39
 
###ภูติพฤกษา              lv 39
###เมื่อฆ่าครบก็กลับไปคุยกับ ไซเซอร์ หรือ ไซเฟอร์ เช่นเคย
+
###เมื่อฆ่าครบก็กลับไปคุยกับ ไซเฟอร์
 
#เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
 
#เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
 
##ขั้นตอนที่ 4:ตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพเบลดมาสเตอร์  
 
##ขั้นตอนที่ 4:ตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพเบลดมาสเตอร์  
แถว 43: แถว 43:
 
###แมนเดรกสีแดง
 
###แมนเดรกสีแดง
 
###บราวกริซซี่
 
###บราวกริซซี่
##กลับไปคุยกับไซเซอร์ หรือ ไซเฟอร์เพื่อเสร็จสิ้นเควสเปลี่ยนอาชีพเป็นเบลดมาสเตอร์  
+
##กลับไปคุยกับ ไซเฟอร์เพื่อเสร็จสิ้นเควสเปลี่ยนอาชีพเป็นเบลดมาสเตอร์  
 
}}
 
}}
  

รุ่นแก้ไขเมื่อ 15:00, 29 พฤศจิกายน 2554

เควสเปลี่ยนอาชีพ
เปลี่ยนอาชีพเบลดมาสเตอร์
เงื่อนไข ไฟเตอร์เลเวลตั้งแต่ 35 ขึ้นไป ขั้นตอนสุดท้ายต้องเป็นไฟเตอร์เลเวล 41 ขึ้นไป
รางวัล ได้รับอาชีพเบลดมาสเตอร์
รับได้ที่ ไซเฟอร์
สถานที่ สมาคมเบลดมาสเตอร์ (southern_fort_plain/guild_blademaster)
ขั้นตอน
 1. คุยกับ npc ไซเฟอร์ ที่สมาคมเบลดมาสเตอร์ ในป้อมปราการตะวันออก
 2. เลือก"ข้าต้องการเข้าสมาคมเบลดมาสเตอร์"
  1. ขั้นตอนที่ 1: ล่าแมนเดรกสีเหลือง 30 ตัว
  2. จากนั้นมาคุยกับ ไซเฟอร์
 3. เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
  1. ขั้นตอนที่ 2: หาของดรอปจากมอนส์เตอร์ ต่อไปนี้
  2. เขี้ยวมังกรทรงคุณค่า 20 ชิ้น ได้จาก เดรก,เดรโก้ lv. 35
  3. เขี้ยวโทรลล์อันแหลมคม 20 ชิ้น ได้จาก โทรลล์ lv.30
  4. เขี้ยวลากดิน 20 ชิ้น ได้จาก บลาววู๊ฟ lv.27
 4. เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
  1. ขั้นตอนที่ 3: จัดการมอนส์เตอร์เหล่านี้อย่างละ 1 ตัว ภายใน 30 นาที
   1. ผึ้งนักต่อย lv 33
   2. ชิปเปอร์ lv 34
   3. เดรก lv 35
   4. เดรโก lv 35
   5. แมนเดรกสีเหลือง lv 36
   6. แมนเดรกสีน้ำเงิน lv 36
   7. นกจุ๊เหลือง lv 37
   8. ตัวเม่น lv 38
   9. ภูติพฤกษา lv 39
   10. เมื่อฆ่าครบก็กลับไปคุยกับ ไซเฟอร์
 5. เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
  1. ขั้นตอนที่ 4:ตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพเบลดมาสเตอร์
 6. เลือก "ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพต่อ"
  1. เลือก "เข้ารับการทดสอบ"
  2. เข้าไปกำจัดมอนส์เตอร์ 10 ตัว ภายในเวลา 5 นาที่ หากฆ่าผิดลำดับจะต้องเริ่มฆ่าใหม่ โดยเรียงลำดับจาก
   1. ลาร์วา
   2. คล๊อกโคเดี้ยนน้อย
   3. ลิลลี่
   4. ชิปเปอร์
   5. ผึ้งนักต่อย
   6. โทรลล์จ่าฝูง
   7. ภูติพฤกษา
   8. ฟังก์กัซ
   9. แมนเดรกสีแดง
   10. บราวกริซซี่
  3. กลับไปคุยกับ ไซเฟอร์เพื่อเสร็จสิ้นเควสเปลี่ยนอาชีพเป็นเบลดมาสเตอร์