<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ็ตนักล่าตาเหยี่ยว"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
แถว 2: แถว 2:
 
|n=พลังนักล่าตาเหยี่ยว
 
|n=พลังนักล่าตาเหยี่ยว
 
|lv=65
 
|lv=65
|job=ชาร์ปชูตเตอร์คลาส
+
|job=ชาร์ปชูตเตอร์
 
|m=เมื่อใส่ไอเทมครบเซตแล้วจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มจากเดิม ดังนี้
 
|m=เมื่อใส่ไอเทมครบเซตแล้วจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มจากเดิม ดังนี้
 
* เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 10%
 
* เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 10%

รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:18, 29 เมษายน 2553

พลังนักล่าตาเหยี่ยว
พลังนักล่าตาเหยี่ยว.gif ระดับที่ต้องการ 65
อาชีพที่ใส่ได้ ชาร์ปชูตเตอร์
ความสามารถพิเศษ เมื่อใส่ไอเทมครบเซตแล้วจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มจากเดิม ดังนี้
  • เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 10%
  • เพิ่มแม่นยำ 30 หน่วย
  • เพิ่มระยะยิง 3 หน่วย
องค์ประกอบเซต มีทั้งหมด 4 ชิ้น คือ
  1. คันศรนักล่าตาเหยี่ยว
  2. ชุดนักล่าตาเหยี่ยว
  3. ผ้าคลุมเวทย์นักล่าตาเหยี่ยว