<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรลล์"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
 
(ชื่อผู้ใช้ถูกลบ)
แถว 1: แถว 1:
{{แม่แบบ:มอนสเตอร์
+
{{แม่แบบ:มอนส์เตอร์
 
|ชื่อ=โทรลล์
 
|ชื่อ=โทรลล์
 
|รูป=โทรลล์
 
|รูป=โทรลล์
แถว 27: แถว 27:
 
|DELEMENT= มืด
 
|DELEMENT= มืด
 
|RACE= กึ่งมนุษย์
 
|RACE= กึ่งมนุษย์
 +
|JOB= 1
 
|การเรียงอักษร=โทรลล์}}
 
|การเรียงอักษร=โทรลล์}}

รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:00, 27 มกราคม 2552